Tennis

Selvbestemmelse på banen

- Suksessoppskriften er at vi lar ungdommene selv bestemme hvordan de vil ha det hos oss, sier Ole Magnus Bekkelund, trener i Stavanger Tennisklubb. Tekst: Sajandan Rutthira / Foto: Alexander Eriksson

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Stavanger

Stavanger Tennisklubb har hatt kjempesuksess med å beholde ungdom gjennom en rekke tiltak. Selv om ikke alle ungdommer ønsker å satse på tennis, så må aktivitetstilbudet fortsatt være til stede. Dette har Stavanger TK stått på for å realisere sammen med ungdommene i klubben.

For å kunne få mer innspill på hva ungdommene ønsker, arrangerer klubben ungdomsmøter for medlemmer i klubben en gang i semesteret.

- Vi inviterer ungdommene til pizza, stiller de spørsmål om hva de ønsker på treningene. Ved hjelp av dette, har vi funnet gode tiltak sammen med ungdommene som har bidratt til vekst og økt trivsel, sier Ole Magnus Bekkelund, trener i Stavanger TK.

Trenerne i klubben holder dialogen med ungdommene videre gjennom semesteret under treninger og sosiale kvelder, gjerne en til en, for å kunne tilpasse underveis. I tillegg til at de har en ungdomskomité som jobber sammen med trenerne for å gi ungdommene idrettstilbudet de ønsker og til å gjennomføre sosiale kvelder.

Ungdomsligaen
Sammen med ungdommene utviklet klubben et konsept som heter Ungdomsligaen – en tennisserie der lag på tvers av klubber spiller mot hverandre. Ligaen er et breddetilbud som varer i et halvt år og der alle lagene spiller mot hverandre.

- Dette ordner ungdommene selv, vi setter opp tidene og booker bane, så spiller ungdommene kampene på egenhånd, forteller Ole Magnus.

Ligaen starter med et kick-off og avsluttes med en samling for alle. Her får de mulighet til å møte andre spillere fra de andre klubbene. Kick-offet er første dagen av ligaen, hvor alle spiller første kamp og er med på sosiale aktiviteter etter kampene.

- Tanken er at alle har møtt hverandre under kick-offet og blir lettere kjent med hverandre underveis i ligaen, forklarer Ole Magnus videre.

Sosiale tiltak for ungdom i klubben
Klubben arrangerer forskjellige arrangementer i løpet av året. De holder åpne treninger, hvor utøverne oppfordres til å ta med venner som ikke spiller tennis.

- Alle har prøvd fotball, men ikke alle har prøvd tennis. Så vi lar ungdommene invitere vennene sine, så har vi opplegg for alle sammen, litt sosiale leker og pizza for alle, forteller Ole Magnus.

En gang i måneden inviterer vi til ungdomskvelden. Her kan det være turnering, eller andre former for tennis. Klubben har også arrangert overnatting i hallen. Under overnattingen spilles det tennis hele kvelden med mat og sosialt opplegg ved siden av. Morgenen etter står de opp og spiller videre.

Lavterskel skaper idrettsglede 
- Vi hadde to som begynte i starten, så dro de med seg 16 andre venner etter hvert, nå er de en kjempe gjeng, forteller Ole Magnus.

Ungdommene i alderen 13 til 19 år trener sammen til samme tid, uansett nivå. Dette tiltaket har bidratt til at miljøet har kunnet vokse og dette har en sentral rolle under treningene. Det har vært et fokus for klubben at treningene skal være et møtested, hvor de kan høre på musikk, mens de trener og har det gøy sammen. Videre setter klubben et fokus på at det skal være en lav terskel for å kunne delta. Aktiviteten er tilpasset for alle, uansett nivå og det er muligheter til å låne utstyr i starten og man kan kjøpe billig utstyr via klubben. For å kunne tilpasse for nivå bruker tennisklubben 4 forskjellige baller og fordeler utøverne i 2-3 grupper basert på ferdigheter og nivå. Ved å ha alle på trening samtidig, er det lettere å justere på gruppene underveis som de blir bedre, og kompiser trener side om side, selv om de er på ulike nivå.

Sammen skaper både trenerne i Stavanger TK og ungdommene et fellesskap som øker idrettsglede.

- Suksessoppskriften er at vi lar ungdommene selv bestemme hvordan de vil ha det hos oss, avslutter Ole Magnus.

- Vi inviterer ungdommene til pizza, stiller de spørsmål om hva de ønsker på treningene. Ved hjelp av dette, har vi funnet gode tiltak sammen med ungdommene som har bidratt til vekst og økt trivsel.

- Vi inviterer ungdommene til pizza, stiller de spørsmål om hva de ønsker på treningene. Ved hjelp av dette, har vi funnet gode tiltak sammen med ungdommene som har bidratt til vekst og økt trivsel.