Golf

Flere jenter på golfbanen

Rekrutterer jenter i klynger - I Asker Golfklubb har de hatt utrolige 25 prosent økning i ungdomsmiljøet. Tekst: Ingvild Telle // Foto: Bård Basberg

Facebook Twitter LinkedIn E-post

ASKER // AKERSHUS:

Færre medlemmer og færre ungdommer. Pilene har pekt nedover for golfmiljøet de siste årene. Men i Asker Golfklubb skjer det motsatte. Hit kommer stadig flere medlemmer og stadig flere ungdommer. - Det er ingen god grunn til at det skal bli færre golfere i Norge, sier Ketil Heggem, styremedlem og leder for klubbens junior- og elitegruppe. I 2014 tok de saken i egne hender og begynte å jobbe aktivt for å snu trenden. Den gangen hadde klubben 200 ungdommer. Nå har de over 250 golfspillende ungdommer, en økning på imponerende 25 prosent. Parallelt har det også blitt flere medlemmer i klubben som helhet, på tvers av alder og nivå. Hva er hemmeligheten i forhold til ungdom?- Golf-Norge har spesielt slitt med færre og færre jenter, derfor startet vi et jenteprosjekt. Det er ofte slik at jenter gjør det andre jenter gjør, og da er det viktig å ha gode ambassadører og nøkkelpersoner i jentemiljøene. Venninner som får med seg andre venninner, slik at det blir et etablert et sosialt og stabilt miljø, forklarer Ketil. Jenteturer og jentedager. Venninner som inviterer venner på trening. Kort og godt at flere blir introdusert for sporten. Når den delen av jobben er gjort gjenstår det viktigste: å sveise dem sammen sosialt. - Klubben vil selvsagt skape dyktige golfere og elitespillere, men grunnmuren bør være bygget på noe som gjør at det blir samhold i klubben. Golf er en individuell sport der man trener mye alene. Det er mye teknikk og terping. Nettopp derfor bør et sosialt nettverk være en av hjørnesteinene, sier Ketil.

Fellesskap skaper trivsel
- Det er alltid sosialt og gøy å komme på trening, bekrefter Cecilie Heggem Tanbjør (16), datter av Ketil Heggem. Hun er en av nøkkelpersonene i klubben som har tatt med venninner på treningene for å vise dem hvor gøy golf kan være. Flere av dem trener nå fast i klubben. - Å være en større gjeng gjør at man oppnår trivsel. Du føler deg hjemme, og på treningene gjør det at du ikke trener alene, sier Cecilie. - Her kan de finne det fellesskapet som de kanskje leter etter. Synes de det er gøy, fortsetter de, sier Henrik Damm Schwarz (18). Sammen med Cecilie er han to av klubbens ungdommer som også har deltatt på «Ungdomsdriven», et trenerkurs i regi av Norges Golfforbund for å engasjere ungdom i trener- og lederfunksjoner i egen klubb. - Eller så fortsetter de på grunn av venner, legger Cecilie til.

– I fjor hadde klubben to aktive jenter i konkurransesammenheng. Nå har vi 15 i regulær trening.

– I fjor hadde klubben to aktive jenter i konkurransesammenheng. Nå har vi 15 i regulær trening.

Vises ikke