Formelen for mer effektive svømmetak

– Å planlegge gode treninger, koordinere konkurransepåmeldinger og besvare e-poster fra foreldre kan være et energisluk, sier Per Osland, hovedtrener i Trondhjems svømme- og livredningsklubb. Heldigvis fant klubben løsningen på problemet. Tekst: Ingvild Telle // Foto: Bård Basberg

Facebook Twitter LinkedIn E-post

TRONDHEIM // SØR-TRØNDELAG:

Ni treninger i uka for konkurransesvømmerne, seks treninger i uka for treningssvømmerne. Det er høy aktivitet og høyt nivå i Pirbadet for Trondhejms svømme- og livredningsklubb. Enorme vinduer gir majestetisk utsyn til havet og den historiske øya Munkholmen. På treningsplanen i dag er det måling av effektivitet i svømmetak.

Noen av ungdommene har allerede hatt en morgenøkt. De er en del av det klubben kaller for K-gruppen, der K-en står for konkurranse. Senere i dag kommer T-gruppa, det er de som av ulike grunner «kun» trener og der T-en står for trening. I Trondhejms svømme- og livredningsklubb skal det være plass til alle.

– Hvis du er interessert i å bli stilt krav til i forhold til oppmøte, stevnedeltakelse og konkurranser, velger du konkurransesporet. Der er det litt mer trening og litt mer oppfølging og utvikling av ferdigheter. Treningsgruppen trener mye mindre og kan selv velge om de vil delta på stevner. Vi fører heller ikke fravær på den gruppen, forklarer hovedtrener Per Osland.

Ungdommene velger selv om de vil tilhøre T- eller K-gruppen, og det er også mulig å bytte mellom de to nivåene alt etter hva som passer den enkelte. Noen ganger kan det være skole som gjør at K-gruppen blir for intens, andre ganger kan det være skade, motivasjon eller andre ting i livet som påvirker svømmingen. Da kan man ta ting i eget tempo i T-gruppen.  

– Vi innførte de to retningene for to år siden fordi vi ønsket å ha mer bredde i klubben. Vi ville ivareta de som ville trene, samtidig som vi ville ha muligheten for å tilrettelegge bedre for ungdommene som ville satse, forklarer Per.

Inspirasjonen fikk han fra andre klubber der lignende tiltak er prøvd ut med gode resultater.

 

Ni foreldrekontakter

Egne foreldrekontakter er også et grep Trondhejms svømme- og lovredningsklubb har innført for å skape kontinuitet og trivsel.

– Det er veldig viktig at trenerne får holde på med det de er gode på, og det er å være trenere, forklarer Per.

Han har tidligere erfaringer fra klubber der trenerne har brukt store deler av fritiden sin på å besvare e-poster og å ha kontakt med foreldre. Det ville han unngå i Trondheimsklubben. Totalt ni foreldrekontakter ble utnevnt, en til hver av gruppene. Fra hver sin Gmail-konto, som til en hver tid har oppdaterte medlems- og e-postlister, koordineres all informasjon fra klubben. Det letter spesielt ansvaret for deltidstrenerne, som ofte er studenter ved NTNU med lange og krevende dager.

– Når de da kommer på trening, vil jeg at de skal fokusere på ungdommene, sier Per.

Han påpeker at svømmeklubber med få medlemmer kan oppleve at det er mer effektivt å ha direktekontakt med foresatte. Men når svømmeklubben oppnår en viss størrelse, som i Trondheim, er det mer effektivt med foreldrekontakter.  

– Vi bruker veldig mye tid på å ansette trenere som er motivert og engasjert, og vi er veldig stolt over de folkene vi har. Min viktigste jobb som hovedtrener er å unngå at de blir demotivert av ting som ikke fungerer. 

– Det er veldig viktig at trenerne får holde på med det de er gode på, og det er å være trenere.

– Det er veldig viktig at trenerne får holde på med det de er gode på, og det er å være trenere.

Vises ikke

Mann som stuper ut i svømmebasseng