Satser ikke før de er 18

I Sturla friidrett satser de på bredde og sportsglede gjennom hele barne- og ungdomstiden. Spesialisere kan utøverne gjøre senere. Tekst: Ingvild Telle // Foto: Bård Basberg

Facebook Twitter LinkedIn E-post

DRAMMEN // BUSKERUD:

Dagens siste solstråler treffer Marienlyst idrettspark i Drammen. Ungdommene i Sturla friidrett har allerede vært på en 45 minutters løpetur i skogen. Nå står ulike øvelser for tur. I denne klubben er bredde viktig, spesielt i forhold til barn og ungdom. Alle på fellestreningene trener alt uansett ambisjonsnivå. Få spesialiserer seg tidlig, mange ikke før de blir 17-18 år.

– Dette er verdigrunnlaget vårt, sier Hanne Ødeby, som har vært trener i klubben i over 10 år.

– Vi ønsker å være tydelig på at vi er en klubb som satser på godt sosialt miljø der alle skal få være med! Mange på trening gir godt miljø, det vet vi av erfaring, og det er positivt også for dem som vil satse. Dette er et samfunnsoppdrag som vi må ta på alvor. Vi har mandat fra både Norges Idrettsforbund og fra Friidrettsforbundet, og det må vi forvalte på en slik måte at alle blir inkludert. Vi skal gi barn og ungdom et godt grunnlag slik at de senere kan velge å satse mot en toppidrettskarriere. Men det kanskje viktigste målet er å gi alle et positivt miljø å tilhøre i ungdomstiden, og at de skal bli glade i fysisk aktivitet også senere i livet.  

 

Nedfelte verdier

I Sturla friidrett har de diskutert og nedfelt klubbens verdier og regler, slik at det for fremtidige trenere og medlemmer skal være klarhet i hvilke fokus klubben har.

– Alle idrettslag er utsatt for oppturer og nedturer, friidrettsklubber inkludert. Vi er avhengig av engasjerte voksne som er i klubben, og det er ofte tilfeldig hvilke foreldre og ledere som er med, sier Hanne.

For ti år siden var også Sturla Friidrett nede i en bølgedal. Da tok de noen grep for å gjøre klubben mer stabil og bedre rustet mot svingninger. Et av tiltakene var å skrive ned verdiene i klubben.

– Vi må jobbe mot de samme målene og være tydelige på holdningene våre, presiserer hun.

En viktig avgjørelse for å holde stø kurs og sikre et godt treningstilbud fremover, var å ansatte hovedtrener Alfred de Haas i en deltidsstilling. Han tar også mange andre sentrale oppgaver i klubben.

– Gode trenere er verdt å bruke penger på, slik at klubben kan gi et godt og variert treningstilbud. Det gjør det også lettere for alle som jobber frivillig, forklarer Hanne. Finansieringen til deltidsstillingen får klubben inn ved at de arrangerer to store mosjonsløp i året.

– Klarer man å oppnå et stort og stabilt miljø, gir også det positivt ringvirkninger i form av økte medlemsinntekter og offentlig støtte, sier Hanne.

 

Fornøyde foreldre

Mari (14) trente tidligere i en annen friidrettsklubb, men ville bytte over til Sturla.

– Den forrige klubben var veldig annerledes. Vi var konsentrerte og pratet nesten ikke sammen. På treningene gjorde vi det vi skulle og dro hjem, forteller Mari.

– Hva er det du liker ved denne klubben?

– Vi har det bra sammen, folk er snille og vi er en god gjeng. Selv om vi trener bra, er det ikke så seriøst, men mest for gøy. Treneren vår sier at vi ikke trenger å satse før vi er 18 år. Det er da man er fullt utvokst. Frem til da skal vi vokse, smiler Mari.

Rolf Erling Østensen og Evelyn Bekkestad er foreldre i klubben. Flere ganger i uken følger de med på treningen. Foreldrene er svært fornøyde.

– Her får ungdommene allsidig og variert trening – lenge. Det tror jeg er hovedgrunnen til at de holder på utøverne så lenge som de gjør. I tillegg er selve treningen bra. Alle er i aktivitet hele tiden og det er god flyt, sier Evelyn.

– Jeg tror mange klubber spesialiserer ungdommene alt for tidlig. Resultatfokus i 11-12-årsalderen er ikke bra. I Sturla er det ikke slik i det hele tatt, og det tror jeg er veldig positivt for ungene. Resultatet av bredde blir ekstra tydelig på stevner der klubben er representert i veldig mange øvelser og på resultatlista, sier Rolf Erling.

– Ikke minst: de gleder seg veldig til treningene og det er fantastisk å se. Vi blir ofte stående her i tre timer, selv om det liksom skal vare i halvannen time, ler Evelyn. 

– Mange klubber spesialiserer ungdommene alt for tidlig. Resultatfokus i 11-12-årsalderen er ikke bra. I Sturla er det ikke slik i det hele tatt, og det tror jeg er veldig positivt for ungene.

– Mange klubber spesialiserer ungdommene alt for tidlig. Resultatfokus i 11-12-årsalderen er ikke bra. I Sturla er det ikke slik i det hele tatt, og det tror jeg er veldig positivt for ungene.

Vises ikke

Gutt som hopper lengde