Longboard

Organisert subkultur

Hver onsdag i sommerhalvåret suser skatere nedover svingene i parken på St. Hanshaugen i Oslo. Alle som vil kan hive seg med. Utstyr låner de gratis. Tekst: Ingvild Telle // Foto: Bård Basberg

Facebook Twitter LinkedIn E-post

ST. HANSHAUGEN // OSLO

Som eneste klubb i Norge legger Oslo Sidelengs til rette for aktiviteter på brett hele året – enten det er snowboard, longboard eller surfing. I dag er det onsdag og folk flokker til for å kjøre longboard på St. Hanshaugen. Det hilses og klemmes. To hender smeller i en høylytt high-five.

- Vi er en god miks av folk,  forteller leder for Oslo Sidelengs, Jørn Gundersen.

- Noen kjører ofte og mye. Deltar på konkurranser og reiser til Voss. De utgjør kjernen i miljøet. Den andre gruppen består av barn, ungdom og voksne som møter opp for å  skate og for å være sosiale. På en helt vanlig onsdag kan det møte opp så mange som 70 entusiastiske brettkjørere. For noen uker siden tok en av de faste skaterne med seg en gjeng ungdommer fra et asylmottak. Han ville introdusere dem for noe annet enn fotball.

 

Kreativitet og lek

Brettkjøringen startet for ca. sju år siden da Morten Corneliussen Rustad (nestleder i Oslo Sidelengs), Jørn Gundersen og et par andre styrte actiongruppa GiGass på Norges Idrettshøgskole. I samme tidsrom ble «Kongen på Haugen» lansert: en longboardkonkurranse i St. Hanshaugparken med en enorm oppslutning og hundrevis av tilskuere. Hvis konkurransen hadde så mange tilskuere, fantes det kanskje flere som ville stå på brett? Dermed etablerte GiGass en longboardgruppe som Jørn og Morten senere etablerte under Snowboardforbundet som Oslo Sidelengs Brettklubb i 2009. Filosofien er at brettkjøring skal være tilpasset og åpent for alle, slik at alle kan ha det gøy sidelengs på brett.

I tillegg til å være nestleder i klubben er Morten også doktorgradstipendiat ved Norges Idrettshøgskole. Han forsker på hvordan subkulturelle bevegelsesaktivieter som skating, snowboard, parkour, free running og klatring kan bidra i kroppsøvingsfaget for at flere unge skal få en god opplevelse av å være i aktivitet. Dette er bevegelsesaktiviteter som skiller seg ut ved at de av opprinnelse er en sosial kritikk og motvekt til tradisjonell idrett.

-  Dette er aktiviteter som i seg selv ikke er organisert med fast treningstid, treningssted eller trenere. Idealet i aktivitetene er lek, utforsking og kreativitet, der prøving, feiling og samhold står sentralt, forklarer Morten.

Han tror Oslo Sidelengs har slått an på bakgrunn av dette.

– Når man utforsker, prøver og feiler og lærer seg å løse problemer på eget initiativ, lærer man seg også strategier for å takle problemer i livet generelt. Dette er viktige egenskaper som utvikles og som er med på å styrke selvbildet og selvtilliten til unge. Det kan være med på å gi ungdommene en god opplevelse av å være seg selv, sier nestlederen.

Etter år med undervisning, forskning og erfaring fra kroppsøvingsfaget, synes han det er skremmende at noen ungdommer kan gå gjennom hele grunnskolen uten å ha en god opplevelse av å være i bevegelse. Han tror alternative bevegelsesaktiviteter som longboarding, skating, parkour, free running og klatring kan være vendepunktet for mange av disse ungdommene (og voksne!), og tror det er noe av grunnen til at Oslo Sidelengs gjør det så bra med ungdom. Klubben åpner opp dørene og gir dem  muligheten til å være en del av et miljø med aktiviteter med rot i ungdomskulturen som de synes virker spennende og som de kanskje har sett på film.

 

Organiserer seg selv

I tillegg til de faste onsdagene i parken, arrangerer Oslo Sidelengs også surfecamp på Bali, surfeturer til Jæren og Stadt og snowboardsamlinger på vinteren. Utover det skjer den største aktiviteten ved at medlemmer og ikke-medlemmer organiserer seg selv. På Facebook har gruppen over 1300 følgere.

– Vi legger til rette for et inkluderende miljø. En base for et fellesskap, der det ikke er et mål for oss «voksne» å styre fellesskapet og aktivitetene. Samtidig gjør vi det litt mer forutsigbart ved å ha faste onsdagssamlinger, der alle som vil kan komme og utfordre seg selv, prøve ut nye aktiviteter, triks og bevegelser, sier nestlederen.  

– Målet er å få folk til å ha det gøy sidelengs på brett! 

– Idealet i aktivitetene er lek, utforsking og kreativitet, der prøving, feiling og samhold står sentralt

– Idealet i aktivitetene er lek, utforsking og kreativitet, der prøving, feiling og samhold står sentralt

Vises ikke

Jente med longboard