Turn

Positiv spiraleffekt

Turnmiljøet i Hammerfest har vokst seg større og større de siste 15 årene. Tekst: Ingvild Telle // Foto: Bård Basberg

Facebook Twitter LinkedIn E-post

HAMMERFEST // FINNMARK:

Utenfor turnhallen i Hammerfest herjer det ekstremvær. Regn og vind av verste sort, orkan i kastene. Også på innsiden av hallen stormer det: over 30 energiske 10-åringer spreller fra seg på matter, trampoliner og tjukkaser før neste turngruppe skal ha trening. Totalt 320 medlemmer, bekrefter Ragnhild Mauseth, leder og trener i Hammerfest Turnforening. I tillegg står nærmere 50 barn og unge i kø for å bli med.

– I en liten by som Hammerfest er det ganske bra, smiler hun.

Ragnhild tror det er flere grunner til at turnforeningen gjør det bra hos barn og ungdom. Kanskje viktigst:

– Turn er en idrett der du selv kan velge om du vil konkurrere, delta på stevner og oppvisninger, eller om du kun vil trene. Det er friere enn for eksempel fotball, der det  forventes å delta på kamper, forklarer lederen.  

– Vi vil ikke at ungdommene skal føle det presset. Det skal komme fra dem selv og av eget ønske, og så skal vi gjøre dem gode på bakgrunn av det, sier Ragnhild.

Å fokusere på bredde har vist seg å fungere. I tillegg til å nå bredt ut blant barn og ungdom, har Hammerfest turnforening fostret mange gode konkurranseturnere og hevder seg med flere utøvere på juniornivå.

- Vi tar masse medaljer, vi, smiler lederen.

Det er ikke til å stikke under stol at det inspirerer og gjør medlemmene i klubben stolte.

 

Godt utstyr gir frihet

I tillegg til et fritt miljø der utøverne selv kan velge hva de vil satse på, er det fire faktorer som er med på å gi det Ragnhild omtaler som en «positiv spiraleffekt».

  1. Godt utstyr og gode trenere.
  2. At gutter og jenter trener sammen fra de er 13 år.
  3. At det er rom for utprøving og lek.
  4. Og at treningene er delvis styrt av trenere og delvis selvstyrt.

– Vi har gradvis bygget opp klubben gjennom kursing av trenere og innkjøp av apparater. Etter hvert som vi fikk mer treningstid kunne vi også øke medlemstallet år for år, og utvide til større og flere partier. Flere medlemmer gjorde at vi fikk bedre økonomi og kunne kjøpe ytterligere bedre utstyr, forklarer Ragnhild.

Etter hvert begynte klubben også i større grad å delta mer aktivt på stevner og konkurranser. Med det riktige utstyret på plass, kunne de også selv arrangere treningssamlinger. Da løsnet det virkelig.

– Det gjorde at nivået hevet seg både på trenere og på turnere jevnt over. Ser vi bare fem år tilbake i tid, synes jeg nivået i dag er høyere på alle utøverne våre enn det det var. Vi skal ha nok utstyr til at det skal være gøy å trene her, og til at man kan kunne trene på forskjellige apparater og øvelser. Man skal kunne oppleve det å mestre noe på hver time. 

– Vi har gradvis bygget opp klubben gjennom kursing av trenere og innkjøp av apparater. Mer treningstid ga flere medlemmer, som ga mer penger i kassa, som igjen gjorde at vi kunne mer utstyr og sende flere på kurs. Det gir en positiv spiraleffekt.

– Vi har gradvis bygget opp klubben gjennom kursing av trenere og innkjøp av apparater. Mer treningstid ga flere medlemmer, som ga mer penger i kassa, som igjen gjorde at vi kunne mer utstyr og sende flere på kurs. Det gir en positiv spiraleffekt.

Vises ikke

Jente som turner